Rytm ciało emocje cisza kreatywność zespołowość

Program szkoleń kierowany do rad pedagogicznych, szkolnych psychologów, pedagogów, wychowawców i nauczycieli. Gama warsztatów wykorzystujących wiedzę i techniki z zakresu rytmu, samopoznania, świadomości ciała, neuronauki, emocji, kontemplacji, komunikacji, pracy zespołowej i kreatywności.

Podróż to 8 warsztatów odpowiadających gamie wyzwań dzisiejszego świata

 • rytm synchronizacja i harmonia
 • praca z ciałem w rytmie - zdrowy kręgosłup i zdrowe oczy
 • rytmy emocji myśli i wyobraźni - rytmiczny spokój
 • praca z dźwiękiem i ciszą, refleksją i odpoczynkiem - rytmiczne źródła energii
 • ja 👉🏻 wejście w siebie - reguła, rytuał, nawyk
 • ty 👉🏾 sztuka komunikacji - moc słuchania i mówienia
 • my 👉🏼 moc zespołowości i kreatywności
 • Szkoła Rytmu - umiejętności personalne, społeczne, przyszłości poprzez Sztukę Rytmów
Zapraszamy Zofia Dzik Instytut Humanites i Piotr Gospodarczyk Szkoła Rytmu

Gra Rytmów dla zespołów

Gra Rytmów ©  autorska metoda ruchowo wokalno rytmiczna wprowadzająca dzieci, młodzież i dorosłych w świat muzyki. Pozwalająca zrozumieć i doświadczyć sztukę rytmu, muzyki i harmonii w oryginalny sposób, przygotować każdego uczestnika do gry na dowolnym instrumencie wykorzystywanym w grze, każdą klasę, grupę, zespół do (s)tworzenia własnej rytmicznej orkiestry. Zaprojektowana tak, aby wynieść z doświadczenia zdobytego w grze inspiracje i refleksje w kontekście różnych tematów szkoleniowych. Gra Rytmów to również doświadczenie integracji zespołu na szczególne posiedzenia rad pedagogicznych, konferencje edukacyjne etc.

GROW - GRa rytmOW - metoda rytmiczna

narzędzie wielowymiarowego rozwoju

w unikalny sposób wspomaga procesy uczenia pobudzając i rozwijając współpracę półkul mózgowych, neuroplastyczność, wyobraźnię i kreatywność

uczy wyczucia postawy własnego ciała, świadomego i uporządkowanego ruchu, włączając pracę z ciałem w proces edukacji i integracji

kształtuje umiejętności słuchania, koncentracji uwagi, uważności i wrażliwości na siebie i na innych w zespole, wprowadzając w doświadczenie dialogu

uczy pracy zespołowej pozbawionej elementu rywalizacji oraz odpowiedzialności za własny w nią wkład, doświadczając mocy zespołowości i synergii

stymuluje do mądrego przekraczania własnych stref komfortu, wielowymiarowego spojrzenia na świat

pomaga pozbywać się negatywnych przekonań o sobie samym, odkrywać sens i pasję życia, własne brzmienie i talenty, moc integracji wewnętrznej i zespołowej

rozbudza zainteresowania sztuką, rytmem, muzyką, innymi kulturami, ucząc szacunku i otwartości na świat.

Orkiestry Bębnów

Orkiestry Bębnów to przygody w krainie instrumentów etnicznych, warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców podczas których wszyscy muzykują na bębnach oraz najciekawszych instrumentach perkusyjnych wszystkich kultur świata. Spotkamy na nich kukubarany, grzechotniki, małpy i psy dingo. Przeżyjemy morską burzę, obudzimy podwodne stwory. Nauczymy się rytmów z Afryki, Ameryki, Azji. Zagramy Rock, Afro, Hip Hop i Sambę. Poznamy prawdziwą mowę bębnów. Dzięki unikalnej zabawie rytmicznej zamienimy się w Orkiestrę i zagramy wspólnie niezapomniany koncert!

Walory zabawy:

 • integruje każdą grupę i wyzwala radość
 • rozbudza zainteresowania muzyką
 • przekonuje, że każdy z nas jest muzycznie utalentowany
 • rozwija wyobraźnię i kreatywność
 • w oryginalny sposób promuje wartość słuchania i współpracy
 • ucząc postawy twórczej, szacunku do przyrody, do innych kultur oraz otwartości na świat.

najpiękniejsze Dźwięki zaraz po Ciszy

Warsztat prezentuje uczestnikom oryginalne zabawy z dźwiękiem, ciszą, instrumentami perkusyjnymi, ciałem, zmysłami i przyrodą; wspomagające wyciszanie, uważność, koncentrację uwagi dzieci-młodzieży-klasy, obniżając poziom stresu, hałasu i napięć. Zabawy pomagające odkrywać i uwrażliwiać na sztukę, piękno i dobro otaczającego nas świata. Opracowany z myślą o radzeniu sobie ze stresem, natłokiem zadań i bodźców, presją sukcesów oraz tempem i hałasem współczesnej cywilizacji.
Najpiękniejsze dźwięki ciszy to również warsztaty prowadzone pod kątem kształtowania i rozwijania umiejętności:

 • odpoczynku, świadomości ciała, radzenia sobie z emocjami
 • spotykania się z samym sobą i nauką refleksyjnego myślenia,
 • tworzenia harmonijnych relacji do samego siebie-ludzi-świata.

Wykłady i prezentacje

Wykorzystując wieloletnie interdyscyplinarne doświadczenia oraz własną praktykę i badania nad rytmem oferuję wykłady i prezentacje:

 • Rytmologia czyli rola i znaczenie rytmu w muzyce, wychowaniu, rozwoju, życiu człowieka.
 • Rytm Kreatywności 4i : od inspiracji, przez imitację, improwizację, do innowacji.
 • Muzyka która wszechstronnie rozwija. Praktyczne, dostępne dla każdego, wielowymiarowe zastosowanie muzyki w powszechnej edukacji dzieci i młodzieży.
 • Rytm jako pedagogika dźwięku i ciszy. Wykorzystanie metafory, przyrody i kontemplacji w procesach edukacyjno-wychowawczo-rozwojowych.
 • Kluczowe kompetencje zawarte w rytmie: Nawyki - Rytuały - Mądrość Ciała - Emocje - Koncentracja - Kreatywność - Wytrwałość - Efektywność
 • Kim jestem? Sztuka poczucia własnej wartości, pasji i wolności w profilaktyce uzależnień.