Ryzyko Sztuki

Kids Guernica

Kids’ Guernica to międzynarodowy projekt skierowany do dzieci i młodzieży, mający na celu promocję pokoju i sprzeciw wobec wojny poprzez sztukę i zabawę. W 2011 roku artyści Mariusz Mikołajek, Witold Liszkowski wraz z Piotrem Gospodarczykiem projekt Kids Guerenica przeprowadzili we Wrocławiu. Wrocław odpowiedział na zaproszenie do projektu jako pierwszy w Polsce. Młodzi uczestnicy artystycznych happeningów wspólnie malowali wielki obraz-dziecięcą Guernicę. Zachęcamy do filmu z tego zdarzenia – film autorstwa Czesława Chwiszczuka