Edukacja

4DEnter

Wraz z Fundacją Humanites opracowaliśmy unikalny w skali kraju projekt szkoleniowy rozwoju osobowości oraz kluczowych kompetencji miękkich 4DEnter. Projekt kierowany jest do dyrektorów szkół, rad pedagogicznych, szkolnych pedagogów, psychologów, tutorów i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania.  Po raz pierwszy projekt zrealizowany został dla rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 353 Warszawa-Wesoła.stona01-1_Page_2