in Opera Hause

Volvo Int. Event

BumOrkiestra

International Orchestra Project

workshops with world-class musicians

University of Wroclaw Int. Orchestra

muzykoterapia PGF Urica Projekt

spotkania z muzykami jazzowymi

Gala Zwycięzców 2016

Art Meetings Lviv 2014

Kids Guernica Project

Orientation Days

Pentatonic Game

2 godziny dla rodziny

orkiestry z dziećmi