Pentatonic Game

Pentatonic Game

... ta prost gra powstawała "sama" w trakcie warsztatów i zabaw z dziećmi. Sprawdziła się świetnie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Mamy nadzieję, że dla nauczycieli będzie pomocna w prowadzeniu szkolnych lekcji muzyki, a rodzicom pomoże pobawić się z dziećmi w rytmiczne abc, odsłaniając wszystkim swoje ukryte walory 🙂 ...

See trailer with subtitles ...

The game is particularly suitable for kindergartens and primary schools. I hope that will be helpful for teachers conducting music lessons and will help parents introduce children to word of music. For all players the game reveals hidden challenges and advantages.

Trailer with subtitles

jak grać w grę?

How to play the game?

Step 1 Tone Colours

Krok 1 Barwy Dźwięków

Pierwszym etapem gry jest zabawa w poszukiwanie i odkrywanie brzmienia różnych przedmiotów znajdujących się w świecie wokół nas. Poszukajmy w naszym domu, w klasie, w parku czy w ogrodzie. Postukajmy w garnki, w drewna, w dynie, instrumenty perkusyjne są wszędzie wokół nas. Wybierzmy pięć najciekawiej brzmiących przedmiotów. Grę będziemy rozgrywać na pięciu dźwiękach. W wersji trudniejszej możemy grać na dowolnej ilości przedmiotów. Zobaczmy jakie instrumenty możemy wykorzystać do gry ...

The first part of the game is discovering sounds made by different objects in the world around us. Let's look around our home, in the classroom, park or garden. Tap on pots, on wood, on pumpkins. Percussion instruments are all around us. Chose the five most interesting-sounding objects. The game will be played on these five sounds. In a more difficult version we can play on any number of different objects. Let's see what instruments we can use to play ...

Krok 2 Kompozytor i naśladowca

Drugi etap gry to zabawa w kompozytora i naśladowcę. W wersji podstawowej uczestniczą w niej dwie osoby, grając na wybranych przez siebie pięciu przedmiotach. Gracz kompozytor ma do dyspozycji dwa ruchy, zagranie dwóch dźwięków, które prezentuje graczowi naśladowcy. Zadaniem naśladowcy jest powtórzenie z pamięci kolejności dźwięków. Jeżeli zrobi to poprawnie kompozytor doda następne dwa dźwięki ale odtwarzając wszystkie od początku …

... jeżeli pomyli się kompozytor gracze mogą zamienić się rolami. Jeżeli z kompozytorem gra kilka osób, zwycięża ten naśladowca, który bez pomyłki dojdzie najdalej w ilości powtórzonych dźwięków.

The second part of the game is having fun in making the rhythms together. In the basic version two people take part. The first person is the composer who makes the sounds. The second person is the follower who copies the sounds. The composer has two moves, he/she plays two notes that is shown to the followers. The task of the followers is to repeat the order of sounds from memory. If the followers do it correctly, the composer will add another two sounds starting from the beginning. If the composer is playing with several people, the winner is the follower who progresses farthest without mistakes.

STEP 2 composer

and follower

Step 3 Keep steady rhythm

Krok 3 Trzymamy rytm

... rozgrywka może trwać tylko do 4 ruchów. Po poprawnym odtworzeniu, naśladowca ćwiczy umiejętność utrzymania płynnego rytmu, zapętlając kompozycję. Wsłuchując się w motyw rytmiczny drugi z graczy może dogrywać dodatkowe dźwięki. Powoli „robi się” muzyka. W trudniejszej wersji gry rozgrywkę można prowadzić do 6 lub 8 ruchów.

The game could stop after 4 moves. After successful reconstitution, the follower learns to keep a steady rhythm. Listening to the rhythmic motif the second player can add extra sounds. Slowly we make music. In a more difficult version of the game 6 or 8 moves can be made.

Krok 4 Pauzy

Aby nasze rytmy były ciekawsze, do gry możemy wprowadzić pauzy. Będzie je symbolizował wyraźny ruch ręką w powietrzu, markowane uderzenie lub pstryknięcie palcami. Pauza bardzo nam się przyda w budowaniu rytmów i muzycznych dialogów...

To make the game more interesting we can use pauses. Instead of striking on the object you strike the air and make no sounds. A pause helps us to build rhythms and rhythmic dialogues.

Step 4 Pauses

nasłuchiwanie

Możemy pobawić się w uważne nasłuchiwanie, prowadząc grę za parawanem. Układamy identycznie brzmiące przedmioty z jednej i drugiej strony. Naśladowca odtwarza kolejność dźwięków tylko ze słuchu...

We can play the game using a screen between two players. We put similar sounding items on each side of a screen. The follower tries to repeat the sound by ear.

listen

Step 4 Flow

FLOW

Flow

Grę można prowadzić tak, aby uczestniczyło w niej aktywnie kilka osób. Każdy z graczy ma do dyspozycji po dwa ruchy ...

Po 4 ruchach lub np. po 8 jeden z graczy może zapętlić rytm, pozostali mogą zacząć improwizować. Można bawić się dokładając zmienione dźwięki, zachowując jednak rytm wymyślony przez sąsiada …

We can play the game with a few players at the same time. After 4 moves or after 8 one player can repeat the rhythm in a loop. The others can improvise. You can have fun with changing sounds but retaining the basic rhythm invented by another player, or the group.

Krok 5 Improwizacje

Zapraszamy do muzycznej zabawy, wymyślania własnych dźwięków, rytmów, wersji gry i muzycznych improwizacji ...

We invite you to have fun with music, creating yours sounds, rhythms and modify version of the pentatonic game …

Spet 5 Rhythmic cakes